Tjänster

Här hittar du ett urval av våra tjänster

I samarbete med Elavon kan vi på ABBTA Kassaregister erbjuda er förmånliga avgifter på inlösenavtal

Vi hyr ut kassaregister, kortterminal eller streckkodsläsare för kortare evenemang

Vi kan erbjuda ett flertal alternativa sätt att ta hand om det ekonomiska vid införskaffande av ny utrustning

Vi på ABBTA har egen service vilket leder till låga servicekostnader och kortare driftsavbrott för er som kund

Då vi lagerhåller all utrustning har vi möjlighet att leverera på kort varsel