Kontrollenheter

BMC eTAX

Japanska företaget BMC har lång erfarenhet av fiscala produkter och eTAX är en liten och snygg kontrollenhet som är mycket lätt att installera i ert kassaregister/ butiksdator.

POSPlus II

PosPLUS är en certifierad liten kontrollenhet med USB eller RS-232 (Molex) anslutning.

Quorion Boxen

Exklusivt för den svenska marknaden har kassatillverkaren Quorion tillverkat en certifierad kontrollenhet kallad "Boxen".

WestInt

WestInt är en av marknadens minsta kontrollenheter.