PSD2

Den 14 September 2019 införde EU det andra betaltjänstdirektivet (Payment Services Directive 2 / PSD2) som kräver stark kundautentisering (SCA) för alla korttransaktioner som utförs i butiksmiljö.

Läs mer ingående om detta på vår sida:
Din guide till det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)